Γράφει ο Κατσώτης Βασίλειος

Πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το νέο σύστημα εισαγωγής στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Λόγω του ότι οι απορίες είναι αρκετές για τους γονείς και για τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε τις βασικές διαφορές από το υπάρχον σύστημα, που είναι και σημαντικές.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Όσον αφορά τα μαθήματα, δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, με μοναδική την αντικατάσταση του μαθήματος Πολιτικής Παιδείας, με το μάθημα Πολίτης και Δημοκρατία.

Όμως η Β΄ Λυκείου γίνεται μια τάξη που ο μαθητής θα πρέπει στο τέλος της να λάβει σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή στο τέλος της Β΄ Λυκείου, όλοι οι μαθητές θα συμπληρώνουν ένα μηχανογραφικό δελτίο για τα 10 τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν, όταν ολοκληρώσουν την Γ΄ Λυκείου.

Από τη δήλωση αυτή, θα προκύψουν τμήματα σχολών που ο αριθμός των θέσεων που διαθέτουν, δεν καλύφθηκαν από την ζήτηση των μαθητών. Αυτά θα ονομάζονται Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ).

Ένα παράδειγμα:

Το Μαθηματικό Ιωαννίνων έχει 220 θέσεις εισακτέων. Γίνεται το Μηχανογραφικό από όλους τους μαθητές στο τέλος της Β΄ Λυκείου και τελικά επιλέγεται μόνο από 190 μαθητές σε όλη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι 30 θέσεις δεν καλύφθηκαν.

Άρα το Μαθηματικό Ιωαννίνων, γίνεται αυτόματα τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) για τις 190 θέσεις και θα εισαχθούν σ’ αυτές, μόνο με το απολυτήριο οι μαθητές που το δήλωσαν στο Μηχανογραφικό της Β΄ Λυκείου. Στις υπόλοιπες τριάντα θέσεις θα εισαχθούν με Πανελλαδικές Εξετάσεις άλλοι υποψήφιοι, όπως γινόταν και σήμερα.

Συνεπώς τον Ιούλιο οι μαθητές της Β΄ Λυκείου με την επιλογή των δέκα τμημάτων θα γνωρίζουν αν μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα, χωρίς εξετάσεις.

Δηλαδή, αν στα δέκα τμήματα που δήλωσαν υπάρχει τμήμα ΤΕΠ (τμήμα που δεν προτιμήθηκε με όλες τις θέσεις του από τους μαθητές), τότε θα μπορούν να εισαχθούν εκεί μόνο με το απολυτήριό τους.

Αν δεν υπάρχει στην προτίμηση τους ΤΕΠ, τότε θα πρέπει να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις την επόμενη χρονιά.
Το Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου, ο μαθητής που έχει στο κατάλογο των δέκα τμημάτων, Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) έχει δύο επιλογές:

1Η. Να καταχωρήσει ένα από αυτά τα τμήματα και να εισαχθεί χωρίς εξετάσεις σ’ αυτό, μόνο με το απολυτήριό του. ή
2Η. Να παραιτηθεί από την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
Για τους υπόλοιπους μαθητές που δεν είχαν στην δήλωση της Β΄ Λυκείου, Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ), θα δώσουν κανονικά Πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος της Γ΄ Λυκείου. Ύστερα θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό με απεριόριστο αριθμό επιλογής τμημάτων όπως ισχύει σήμερα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιουλίου, μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Επειδή η σημασία της Β΄ Λυκείου είναι τεράστια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, ότι θα υπάρχει πρόγραμμα Συμβουλευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθόλη την διάρκεια της Β΄ Λυκείου.
Στη διαδικασία αυτή ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι πολύ σημαντικός, καθώς θα συμβάλει στην ενημέρωση και στην συμβουλευτική με στόχο να καθοδηγήσει τους μαθητές στις σωστές επιλογές.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, γίνονται τέσσερις και η κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
Συνεπώς έχουμε:

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών Σπουδών με τρία 6ώρα μαθήματα:

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία (Καταργούνται τα Λατινικά)

2ο Πεδίο: Θετικών Σπουδών με τρία 6ώρα μαθήματα:

Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά

3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας με τρία 6ώρα μαθήματα:

Φυσική, Χημεία, Βιολογία

4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής με τρία 6ώρα μαθήματα:

Μαθηματικά, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον και Οικονομία

Το νέο πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου θα είναι: Θρησκευτικά 1 ώρα, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6 ώρες, Φυσική Αγωγή 2 ώρες. Οι μαθητές θα επιλέγουν και ένα ακόμα μάθημα Ξένης Γλώσσας ή Σχέδιο και φυσικά τα τρία 6ώρα μαθήματα από μια ομάδα προσανατολισμού που θα έχουν διαλέξει.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για τους μαθητές της Γ΄΄ Λυκείου που θέλουν να εισαχθούν σε Τμήμα Ελεύθερης Πρόσβασης δηλαδή (ΤΕΠ), η εισαγωγή θα γίνεται μόνο με το απολυτήριό τους (100% δηλαδή) που θα διαμορφώνεται ως εξής:

Ο κάθε μαθητής θα έχει δυο βαθμούς στα δυο τετράμηνα της Γ΄ Λυκείου και μια γραπτή εξέταση μιας ώρας στα εξής μαθήματα: α) στην Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) στα άλλα τρία μαθήματα προσανατολισμού που έχει επιλέξει. Για παράδειγμα εάν είχε επιλέξει το πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, θα δώσει γραπτή ενδοσχολική εξέταση, στα Αρχαία Ελληνικά, Κοινωνιολογία και Ιστορία.

Ο βαθμός στα τέσσερα αυτά μαθήματα θα προκύπτει κατά 40% από την γραπτή εξέταση και 60% από τους βαθμούς των δυο τετραμήνων.

Στα άλλα δυο μαθήματα, δηλαδή τα θρησκευτικά και το μάθημα επιλογής, ο τελικός βαθμός θα προκύπτει μόνο από τους βαθμούς των δυο τετραμήνων.

Η γραπτή εξέταση των τεσσάρων μαθημάτων θα είναι μονόωρη, θα γίνεται μόνο μια φορά ενδοσχολικά, με θέματα που θα ορίζονται σε επίπεδο Δήμου ή Νομού. Τα γραπτά θα έχουν καλυμμένα τα ονόματα των μαθημάτων και η βαθμολόγηση θα γίνεται από καθηγητές άλλων σχολείων.

Η Φυσική Αγωγή δεν θα υπολογίζεται στο απολυτήριο.

ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Οι μαθητές που δεν έχουν επιλέξει να εισαχθούν σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης, θα εισάγονται στα υπόλοιπα τμήματα ως εξής:
Με τον βαθμό των τεσσάρων μαθημάτων που θα διαγωνιστούν Πανελλαδικά, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε ποσοστό 90% και με τον βαθμό του Απολυτηρίου που θα έχουν αποκτήσει σε ποσοστό 10%.
Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα συμπληρώνουν οι υποψήφιοι Μηχανογραφικό δελτίο, όπου ακριβώς γίνεται και σήμερα.

Ένα παράδειγμα για το Απολυτήριο

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: 19,5 + ΜΑΘ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 20 + ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ: 17,9 + ΑΡΧΑΙΑ: 18,8 + ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: 19 + ΙΣΤΟΡΙΑ: 18, 9 ΔΙΑ 6 = 19,02

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ο ίδιος μαθητής με απολυτήριο 19,02, δίνει Πανελλαδικές και πετυχαίνει τους βαθμούς:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 16,3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 17,4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: 18,3
ΙΣΤΟΡΙΑ: 18,7
Θα έχει την εξής βαθμολογία:  17,8

Αυτός λοιπόν είναι ο βαθμός, για να εισαχθεί στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ο παραπάνω μαθητής μας.
Όλα τα όσα αναφέρθηκαν στηρίζονται στις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Κατσώτης Βασίλειος

Χημικός – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Σπουδές στην Εκπαίδευση

πηγή AlfaVita