Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναλύοντας και τις δηλώσεις για τα ΤΕΠ που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Συγκεκριμένα το σχέδιο του Υπ.Παιδείας αναφέρει: Η Α΄ δήλωση για τα ΤΕΠ Με το νέο σύστημα οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν…